Kanada’da Federal bir hükümet, 10 eyalet ve 3 bölge yönetimi vardır. Sağlık sistemi de bu şekilde yapılanmıştır.

Kanada sağlık hizmetinde Federal Hükümetin rolü, sağlık hizmetleri için ulusal prensiplerin ve standartların belirlenmesi ile düzenlenmesini içerir. Federal Hükümet, eyalet düzeyindeki sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgilenir ve kurumsal olarak sorumlu olduğu işlevleri yerine getirir. Bu işlevlerden bir kısmı gaziler, kendilerine ayrılmış topraklarda yaşayan Kanada yerlileri, askeri personel, federal hapishanelerdeki mahkûmlar, Kanada Kraliyet Dağ Polisleri gibi bazı özel gruplara doğrudan sağlık hizmeti vermektir. Federal hükümetin sağlıkla ilgili diğer görevleri, sağlığın korunması, salgın hastalıklardan koruma ve sağlığın iyileştirilmesidir.

Merkezi düzeyde Federal hükümete bağlı sağlık konuları ile ilgili bir bakanlık Sağlık Kanada’dır. Eyaletler ile bölgelerde, sağlık hizmetlerini büyük özerklikle ancak yasal gerekliliklere uyarak düzenleyen ve kendi sağlık güvence sistemlerini işleten Sağlık Bakanlıkları ve Sağlık Bölümleri vardır.

Kanada Göçmenlik Başvurusunda Tek Adres ; Kanada Göçmenlik Merkezi

Kanada Göçmenlik Başvurusunda Tek Adres ; Kanada Göçmenlik Merkezi

Federal yönetim ile eyalet ve bölge yönetimlerinin sağlık politikalarının eşgüdümünü sağlamak üzere bir de yönetimler arası düzey vardır. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri ile bölge hükümetlerinin sağlık bakanlarının katıldığı bir komitede karar verilen sağlık politikaları ülke çapında uygulamaya koyulmaktadır.

 

Federal hükümete bağlı kuruluşlar ilaç sektörüne ilişkin düzenlemelerden, sağlık araştırmalarından, sağlık istatistiklerinin toplanmasından sorumludur. Ayrıca federal hükümet Anayasa’da kendisine verilmiş görevler olan Kanada Yerlileri, gazilere, Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Krallık Atlı Polisleri üyelerine, cezaevlerindeki mahkûmlara sağlık hizmeti sunmakla görevlidir. Ancak uygulamada bu hizmetler eyalet ve bölge yönetimleri tarafından sunulmaktadır.

 

Eyaletlerin ve bölgelerin her birindeki Sağlık Bakanlıkları ve Sağlık Bölümleri Kanada Sağlık Yasası uyarınca bölgesinde yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunmakla yükümlüdür.

 

Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve verilmesi her eyalet ya da bölgenin kendi sorumluluğundadır. Eyaletler ve bölgeler, hastahane hizmetlerinin, hekimlerin, koruyucu hizmetler ve kamu sağlığı gibi birbirine bağlı sağlık hizmetlerinin planlanmasını, finansmanını ve değerlendirilmesini yönetirler.

 

Eyalet ve bölge yönetimleri Kanada Sağlık Yasası’na göre belirlenmiş olan hastahane hizmetleri, doktor hizmetleri, cerrahi diş sağlığı hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini çoğunlukla doğrudan kendi sağlık altyapısı ile değil, özel hizmet sunucularından sağlamaktadır. Bireysel hizmet sunucularını temsil eden birlikler ya da hastahane yönetimleri ile eyalet ve bölge yönetimleri arasında sunulacak sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin fiyatları konusunda anlaşmalar yapılmaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir